ISSN 1895-410

Acta Militaria Mediaevalia is a scientific yearbook devoted to the military history of the Medieval period. It is specially destined for historians of military affairs, arms and armour experts, historians, archaeologists, historians of art and architecture as well as those keen on weaponry and collectors. The yearbook has appeared since 2005. At the beginning, thanks to cooperation of The Historical Museum in Sanok with Polish Academy of Arts and Sciences, in 2010-2013 with The Institute of Archaeology of Rzeszów University and since 2014 with The Institute of Archaeology of Wrocław University. In the following volumes of the Acta Militaria Mediaevalia there are presented the freshest findings and analysis of the medieval weaponry originating not only from the whole Europe but also from Near East. The editorial committee cooperates with outstanding scientists from Poland, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Germany, Russia, Romania, Slovakia, USA, Ukraine, Great Britain and Italy. The articles are published in Polish, English or other Slavic languages with extensive summaries in Polish or English. Paper version is a primary version of Acta Militaria Mediaevalia. Sold off editions of particular issues are available in form pdf on the website of The Historical Museum in Sanok.

Editor and Editorial Committee

Editor
mgr Piotr Kotowicz
Muzeum Historyczne w Sanoku /
Historical Museum in Sanok
ul. Zamkowa 2
PL 38"500 Sanok
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Editorial Secretaries
Mgr Arkadiusz Michalak
Archaeological Museum of the Middle Odra River Area
ul. Długa 27
PL 66-008 Ĺšwidnica k. Zielonej Góry
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr Lech Marek
Institute of Archaeology of Wrocław University
ul. Szewska 48
PL 50-139 Wrocław
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr Marcin Glinianowicz
Folk Architecture Museum in Sanok
ul. Traugutta 3
PL 38"500 Sanok
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Editorial Committee
Prof. Jan Machnik " Polska Akademia Umiejętności w Krakowie / Polish Academy of Arts and Science in Cracow, Polska / Poland
Prof. Michał Parczewski " Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University, Polska / Poland
Dr Marcin Wołoszyn " Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University, Polska / Poland
Mgr Wiesław Banach " Muzeum Historyczne w Sanoku / Historical Museum in Sanok, Polska / Poland
Mgr Jerzy Ginalski " Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Folk Architecture Museum in Sanok, Polska / Poland

Rada naukowa / The Scientific Council
PD Dr. Felix Biermann, Georg-August-Universität, Getynga / Göttingen, Niemcy / Germany
Dirk H. Breiding, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia / Philadelphia, USA
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., Republika Czeska / Česká republika
Prof. dr Zeno-Karl Pinter, Universitatea "Lucian Blaga", Sybin / Sibiu, Rumunia / Romania
Dr hab. prof. UG Witold Ĺšwiętosławski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Polska / Poland
Alan Williams, PhD, The Wallace Collection, Londyn / London, Wielka Brytania / United Kingdom

Recenzenci / Reviewers
Prof. dr hab. Leszek Kajzer " Uniwersytet Łódzki, Łódź University, Polska/Poland
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. " Univerzita KomenskĂ©ho v Bratislave, Słowacja/Slovakia
Prof. Krzysztof Wachowski " Uniwersytet Wrocławski, Wrocław University, Polska/Poland

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac / If necessary other reviewers also give opinions on some submissed articles

Acta Militaria Mediaevalia znajduje się na listach czasopism indeksowanych / Acta Militaria Mediaevalia is entered on lists of index-linked journals

Baz-Hum " Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych / Baz-Hum " Bibliographical base of Polish scientific and humanistic journals
Link do bazy tutaj / Link to the base here
 

Index Copernicus International
Link do indeksu tutaj / Link to the index here

tutaj znajdziecie Państwo zasady publikacji w Acta Militaria Mediaevalia / Here you will find the principles of publishing in the Acta Militaria Mediaevalia

 

Tomy IV-IX można nabyć w naszym sklepie internetowym lub w kasie Muzeum / Volumes IV-IX can be purchuased in our internet shop or on the spot in the museum ticket office.

W przygotowaniu tom XI / The XI volume is in preparation

Read more ...   1. Acta Militaria Mediaevalia, tom I,red.: Jan Machnik, Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz, Kraków " Sanok 2005 r., ISSN 1895-4103.Pierwszy numer periodyku poświęconego militariom okresu średniowiecza wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i PAU. Przeczytaj w formacie PDF.
Read more ...  

2. Acta Militaria Mediaevalia, tom II, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Sanok 2006 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i PAU. Przeczytaj w formacie PDF.

Read more ...   3. Acta Militaria Mediaevalia, tom III, red. Piotr N. Kotowicz i Jan Machnik, Kraków " Sanok 2007 r., ISSN 1895-4103.
Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Komisję Prehistorii Karpat PAU. Przeczytaj w formacie PDF.
Read more ...   4. Acta Militaria Mediaevalia, tom IV, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Sanok 2008 r., ISSN 1895-4103.
Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
Read more ...   5. Acta Militaria Mediaevalia, tom V, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Sanok 2009 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
Read more ...   6. Acta Militaria Mediaevalia, tom VI, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Rzeszów " Sanok 2010 r., ISSN 1895-4103.Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
Read more ...   7. Acta Militaria Mediaevalia, tom VII, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Rzeszów " Sanok 2011 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
Read more ...   8. Acta Militaria Mediaevalia, tom VIII, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Rzeszów " Sanok 2012 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
Read more ...   9. Acta Militaria Mediaevalia, tom IX, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Rzeszów " Sanok 2013 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku.
Read more ...   10. Acta Militaria Mediaevalia, tom X, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków " Rzeszów " Sanok 2014 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku.
     
     
     

Tomy IV-X można nabyć w naszym sklepie internetowym lub w kasie Muzeum

W przygotowaniu tom XI

 

 

Publikacje Muzeum Historycznego w Sanoku są dostępne w bibliotece Muzeum, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku a także Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece UJ w Krakowie oraz kilkudziesięciu bibliotekach, muzeach i instytucjach kultury na terenie kraju. Niektóre książki można nabyć w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ... Andrzej Romaniak, Fotografie archiwalne – tom IV – Sanok. Katalog zbiorów), red.: Ewa Kasprzak, Jarosław Serafin, Andrzej Romaniak, Sanok 2022 r., ISBN 978-83-60380-46-8.
Niniejszy tom jest kontynuacją publikowania kolejnych fotografii archiwalnych z muzealnych zbiorów. 581 fotografii w nim udostępnionych przedstawia Sanok – jego panoramy, place, ulice i budynki. Książka jest już dostępna w muzealnym sklepiku (kasa zamku) w cenie 95 zł.
Read more ... Maria Zielińska, Sanok ukryty pod ziemią, red.: Ewa Kasprzak, Jarosław Serafin, Sanok 2022 r., ISBN 978-83-60380-47-5.
Książka jest swoistym popularnonaukowym podsumowaniem prac archeologicznych prowadzonych na terenie Sanoka przez Autorkę Marię Zielińską, a także innych badaczy. Książka jest już dostępna w muzealnym sklepiku (kasa zamku) w cenie 38 zł.

Read more ... Andrzej Romaniak, Fotografie archiwalne – tom I – Sanok. Katalog zbiorów (wznowienie), red.: Jarosław Serafin, Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2021 r., ISBN 978-83-60380-26-0.
Niniejszy tom został wydany bez żadnych zmian w opisach merytorycznych w stosunku do pierwszego wydania – z 2009 r. Książka jest dostępna w sprzedaży w naszym stacjonarnym sklepie (kasa muzeum) w cenie 70 zł. 
Read more ...

Józef Baszak, Andrzej Romaniak, Edward Zając, Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Sanoku, 1931-1991, Sanok 2020 r., ISBN 978-83-60380-45-1
Publikacja omawiająca dzieje Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” w Sanoku od chwili powstania w 1931 po rok 1991. Zawiera wiele materiałów źródłowych i wspomnień pracowników zakładu.

Read more ... Zamek Królewski w Sanoku – muzeum sztuki. Archeologia, historia, sztuka / Royal castle in Sanok – museum of art. Archaeology, history, art, wydanie drugie, rozszerzone, Sanok 2019 r., ISBN 978-83-60380-44-4.
Duży, dwujęzyczny polsko-angielski album zwierający około 680 barwnych ilustracji rozmieszczonych na 464 stronach, opowiadający o historii i stałych wystawach sanockiego Muzeum Historycznego. Ten wspaniały prezent dla wszystkich miłośników sztuki i historii można nabyć w cenie 70 zł w kasie muzeum i w naszym sklepie internetowym
Read more ...

Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty, praca zbiorowa, redakcja: Robert Antoń, Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, Sanok 2019 r., ISBN 978-83-60380-43-7
Pierwszy szkic monograficzny poświęcony pochodzącemu z Sanoka artyście i konserwatorowi wawelskich arrasów w czasie ich przechowywania w Kanadzie. Książka wydana we współpracy ze Związkiem Rodu Kątskich. Do nabycia w kasie muzeum i w naszym sklepie internetowym w cenie 25 zł.

Read more ...

Katarzyna Winnicka, Ikony z XVII w. w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów, t. III., red.: Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka, Sanok 2018 r., ISBN 978-83-60380-42-0.
Bogato ilustrowany katalog omawiający kolekcję ikon z XVII w. zebranych i prezentowanych w Muzeum Historycznym w Sanoku.

 Read more ...

Andrzej Romaniak, Fotografie archiwalne – tom III – Sanok. Samorząd • Oświata • Organizacje • Instytucje, katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Andrzej Romaniak, Sanok 2018 r., ISBN 978-83-60380-41-3.
Katalog zawiera 502 archiwalne fotografie związane z historią Sanoka. Do nabycia w sklepie internetowym naszego muzeum w cenie 60 zł.

Read more ...

Jarosław Serafin, Jan Szczęsny Herburt (1567-1616). Działacz szlachecki, pisarz polityczny i wydawca, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2017 r., ISBN 978-83-60380-40-6.
Wnikliwa, oparta o materiały źródłowe, monografia Jana Szczęsnego Herburta (1567-1616) – znakomicie wykształconego działacza szlacheckiego, pisarza politycznego i wydawcy ‒ a jednocześnie „bohatera fatalnych wojen prywatnych i piewcy idei rokoszowych, które tyleż gorliwie, co niefortunnie usiłował wprowadzać w życie”. Do nabycia w naszym sklepie internetowym oraz w kasie muzeum w cenie 30 zł.

 Read more ...

Zamek Królewski w Sanoku – muzeum sztuki. Archeologia, historia, sztuka / Royal castle in Sanok – museum of art. Archaeology, history, art, Sanok 2015 r.,  ISBN 978-83-60380-39-0.
Duży, dwujęzyczny, polsko-angielski album zwierający ponad 660 barwnych ilustracji rozmieszczonych na 448 stronach, opowiadający o historii i stałych wystawach sanockiego Muzeum Historycznego. Ten wspaniały prezent dla wszystkich miłośników sztuki i historii jest dostępny w kasie muzeum oraz w naszym sklepie internetowym w cenie 60 zł. 

Read more ...

Mirosław Sałak, Andrzej Romaniak, Mirosław Sałak. Od trenera do przedsiębiorcy i menadżera, red. Andrzej Romaniak, Sanok 2015, ISBN 978-83-60380-36-9
Książka wspomnieniowa trenera i twórcy I-ligowej drużyny ciężarowców "Sanoczanka" oraz wieloletniego dyrektora sanatoriów w Rymanowie Zdroju i Iwoniczu Zdroju. Interesujące źródło informacji o historii sanockiego sportu oraz ośrodków sanatoryjnych, wypoczynkowych i żeglarskich regionu. Do nabycia w kasie muzeum w cenie 20 zł.

 Read more ...

Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku 2009-2014, red.: Wiesław Banach, Andrzej Romaniak, Sanok 2015 r., ISBN 978-83-60380-38-3.
Ilustrowana publikacja z tekstami Ewy Filip, Andrzeja Romaniaka i Anny Uklei opowiada o zadaniach statutowych i działalności Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku, a także przybliża historię sanockich cmentarzy oraz dzieje Cmentarza Ormiańskiego we Lwowie. Książka ukazała się staraniem Muzeum Historycznego w Sanoku i Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku. Do nabycia w kasie muzeum w cenie 10 zł.

Read more ...

Wiesław Banach, Galeria Zdzisława Beksińskiego, red. Wiesław Banach, wyd. II, rozszerzone, Sanok 2015 r. ISBN 978-83-937311-6-9, ISBN 978-83-60380-37-6, ISBN 978-83-62260-01-0
Bogato ilustrowana publikacja opowiadająca o Galerii Beksińskiego w Sanoku i twórczości jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Teksty w j. polskim i angielskim. Format A4, 72 strony. Pozycja wydana wspólnie przez Powiat Sanocki, Muzeum Historyczne w Sanoku i Ośrodek Organizacji Rozwoju "DIMAR" w Gorlicach. 

Read more ... Paweł Turkowski, Anna Turkowska – katalog tkanin, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2014 r., ISBN 978-83-60380-35-2.
Książka o wybitnej sanockiej artystce Annie Turkowskiej (1926 Sporysz k. Żywca 2011 Sanok) oprócz biografii i esejów o życiu i twórczości artystki zawiera pełen katalog gobelinów oraz barwną część albumową. Do nabycia w naszym sklepie internetowym oraz w kasie muzeum w cenie 50 zł.
Read more ...

Mieczysław Kozimor, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku w latach 1959-1991, Sanok 2014 r., ISBN 978-83-60380-33-8.
Książka wieloletniego prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku może być cennym źródłem informacji dla historyków i regionalistów oraz wszystkich miłośników Sanoka. 

Read more ...

Charles Gourdin, Zawado, romantyk, albo pejzaż z marzeń / le romantique, ou le paysage rêvé. Przetłumaczyła: Ewa Kasprzak, Redakcja / Rédaction: Marta Chrzanowska-Foltzer, Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2014 r., ISBN 978-83-60380-34-5.
Bogato ilustrowana książka o wybitnym polskim artyście tworzącym we Francji z barwną częścią albumową oraz reprodukcjami dzieł artysty. Edycja polsko-francuska. Do nabycia w naszym sklepie internetowym oraz w kasie muzeum w cenie 60 zł.

Read more ...

Katarzyna Winnicka, Ikony z XVI w. w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów, t. II., red.: Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka, Sanok 2013 r., ISBN 978-83-60380-32-1.
Bogato ilustrowany katalog omawiający kolekcję ikon z XVI w. zebranych i prezentowanych w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Read more ...

Romuald Biskupski, Ikony z XV w. w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog zbiorów, t. I., red.: Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka, Sanok 2013 r., ISBN 978-83-60380-27-7.
Bogato ilustrowany katalog omawiający kolekcję ikon z XV w. zebranych i prezentowanych w Muzeum Historycznym w Sanoku, autorstwa Romualda Biskupskiego – wybitnego znawcy sztuki cerkiewnej zmarłego w 2008 r.

Read more ...

Katarzyna Winnicka, Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej Muzeum Historycznego w Sanoku, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2013 r., wyd. III, poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-60380-09-3.
Do nabycia w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ...

Andrzej Romaniak, Pamiątki po 2. Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka, wyd. I, Sanok 2003 r., wyd. II, poprawione, z aneksem, Sanok 2012 r., ISBN 978-83-60380-31-4 oraz ISBN 978-83-62260-02-7.
Ilustrowany katalog poświęcony stacjonującemu w Sanoku w latach 1918-1939 2. Pułkowi Strzelców Podhalańskich, wydany wspólnie z wydawnictwem OOR DIMAR Sp. z o.o.

Read more ...

Andrzej Romaniak, Fotografie archiwalne – tom II – Sanok. Wydarzenia – Uroczystości – Imprezy. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Andrzej Romaniak, Sanok 2011 r., ISBN 978-83-60380-30-7.
Katalog zawiera 564 archiwalne fotografie związane z historią Sanoka. Do nabycia w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ...

Artur Olechniewicz, Ganek, red.: Ewa Kasprzak, Grażyna Domagała, Wiesław Banach, Sanok 2010 r., ISBN 978-83-60380-28-4.
Trzecia powieść autora "Nocnego do Krakowa" i "Tratwy". Do nabycia w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ...

Andrzej Romaniak, Fotografie archiwalne – tom I – Sanok. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2009 r., ISBN 978-83-60380-26-0.
Katalog zawiera 539 archiwalnych fotografii Sanoka.

Read more ...

Wiesław Banach, Artur Nacht-Samborski (1898-1974). Malarstwo postaci – postacie malarstwa. Katalog wystawy, red.: Wiesław Banach, Sanok 2009 r., ISBN 978-83-60380-24-6.

Read more ...

Krzysztof Kaczmarski, Poczet starostów sanockich, red.: Wiesław Banach, Andrzej Romaniak, Sanok 2009 r., ISBN 978-83-60380-25-3.
Książka przybliża postaci starostów sanockich sprawujących urząd od średniowiecza po czasy rozbiorów.

Read more ...

Wiesław Banach, Beksiński, tom III – Prace z lat 1955-1965, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2008 r., ISBN 978-83-60380-22-2.
W trzecim tomie znajdziemy analizę kolejnego okresu twórczości Zdzisława Beksińskiego (z wyłączeniem fotografii artystycznej) oraz szczegółowy katalog prac z lat 1955-1965.

Read more ...

630. rocznica przybycia Franciszkanów do Sanoka – materiały posesyjne, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2008 r., ISBN 978-83-60380-21-5.
Publikacja zawiera materiały zebrane po sesji naukowej poświęconej historii klasztoru Franciszkanów w Sanoku. Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania tutaj

Read more ...

Wiesław Banach, Hanna Zawa-Cywińska. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Sanok 2008 r., ISBN 978-83-60380-23-9.
Bogato ilustrowany katalog przybliża sylwetkę i twórczość wybitnej polskiej artystki tworzęcej w USA, Szwajcarii i Polsce. Teksty w j. polskim i angielskim. Do nabycia w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ...

Stanisław Dobrowolski, Policja miejska w Sanoku w okresie autonomii1867-1918, red.: Wiesław Banach, Andrzej Romaniak, Ewa Kasprzak, Sanok 2008 r., ISBN 978-83-60380-20-8.
Książka przedstawia zasady funkcjonowania Policji miejskiej w Sanoku w latach 1867-1918 oraz przybliża sylwetki jej funkcjonariuszy. 

Read more ...

Wiesław Banach, Beksiński, tom II – Prace z lat 1930-1955, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-17-8.
Tom drugi zawiera opis wczesnej fazy twórczości sanockiego artysty oraz szczegółowy katalog prac z lat 1930-1955.

Read more ...

Katarzyna Winnicka, Marian Kruczek. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-14-7.
Bogato ilustrowany katalog ukazuje sylwetkę i twórczość pochodzącego z podsanockich Płowiec artysty i profesora krakowskiej ASP Mariana Kruczka.

Read more ...

O. Witold Pobiedziński OFMConv., Przewodnik po kościele i klasztorze Franciszkanów w Sanoku, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-12-3.

Read more ...

Skarby klasztorów franciszkańskich, Kraków–Przemyśl–Sanok, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-15-4.
Bogato ilustrowany katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Sanoku z okazji 630. rocznicy przybycia franciszkanów do Sanoka prezentuje zabytki z franciszkańskich klasztorów w Krakowie, Przemyślu i Sanoku.

Read more ...

Powiat sanocki w latach 1944-1956, red.: Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Romaniak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-13-0.
Wspólna publikacja Muzeum Historycznego w Sanoku, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziału w Rzeszowie obejmująca szereg artykułów dotyczących problematyki podziemia antykomunistycznego i opozycji politycznej, aparatu bezpieczeństwa, konfliktu polsko-ukraińskiego, a także represji wobec Kościoła katolickiego.

Read more ...

Paweł Turkowski, Wiesław Banach, Tadeusz Marian Turkowski. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-18-5.
Książka, ilustrowana setkami fotografii archiwalnych i reprodukcjami dzieł malarza, wyczerpująco omawia życie i twórczość wybitnego sanockiego artysty Tadeusza Mariana Turkowskiego. 

Read more ...

 

Katarzyna Winnicka, Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej Muzeum Historycznego w Sanoku, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., wyd. II, poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-60380-09-3.
Read more ... Seminarium Trepczańskie, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Piotr N. Kotowicz, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-11-6.
Materiały opublikowane po konferencji naukowej poświęconej wczesnośredniowiecznym i średniowiecznym dziejom pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Sanoku w dniach 16-17 września 2005 r. Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania tutaj 

Read more ...

Maria Zielińska, Zabytki epoki brązu. Narzędzia, broń, ozdoby i skarby z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-19-2.
Katalog prezentuje zabytki ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku pochodzące z Sanoka i najbliższych okolic. Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania tutaj

Read more ...

Antypody kultury. Między Warholem a Beksińskim, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2007 r., ISBN 978-83-60380-10-9 oraz ISBN 978-83-60531-02-0.
Bogato ilustrowany album wydany wspólnie z wydawnictwem DINARD prezentuje dorobek dwóch znanych artystów, których korzenie sięgają podnóża Karpat. Teksty w j. polskim, słowackim i angielskim.

Read more ...

Wiesław Banach, Madeyska, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2006 r., ISBN 83-60380-08-2.
Bogato ilustrowany katalog przybliża sylwetkę i twórczość wybitnej polskiej artystki tworzącej we Francji. Teksty w j. polskim i francuskim. Do nabycia w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ...

Romuald Biskupski, Ikona świętego Mikołaja z 2. połowy XV wieku z Owczar, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2006 r., ISBN 83-60380-02-3.
Praca monograficzna poświęcona XV-wiecznej ikonie świętego Mikołaja z Owczar znajdującej się w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku.

Read more ...

Artur Olechniewicz, Tratwa, red.: Janusz Szuber, Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, Sanok 2006 r., ISBN 83-60380-03-1.
Druga powieść autora "Nocnego do Krakowa". 

Read more ...

Artur Olechniewicz – Malarstwo, wstęp: Wiesław Banach, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2006 r., ISBN 83-60380-06-6.
Ilustrowany katalog wystawy malarstwa Artura Olechniewicza – sanockiego malarza i prozaika, zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Read more ...

Gdzie wspólne źródła... Dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej na ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2006 r., ISBN 83-60380-05-8.
Bogato ilustrowany album jest odpowiedzią na wciąż ponawiające się pytania o koegzystencję narodów, kultur, religii. Szukanie tego, co łączy, jest zadaniem nadrzędnym tego wydawnictwa. Teksty w j. polskim, ukraińskim i angielskim kilku związanych z Sanokiem autorów opowiadają o pradziejach, historii, etnografii, sztuce Kościołów wschodnich oraz sztuce dawnej i współczesnej rozwijającej się w ciągu wieków w granicach dawnej ziemi sanockiej. 

Read more ...

Kryptonim "Agresor". Ks. prałat Adam Sudoł w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1957-1989, red.: Wiesław Banach, Andrzej Romaniak, Krzysztof Kaczmarski, Sanok 2006 r., ISBN 83-60380-07-4.
Publikacja pokazuje osobę długoletniego proboszcza sanockiej fary widzianą oczami Służby Bezpieczeństwa i władz wyznaniowych Polski Ludowej.

Read more ...

Robert Fedyk, Piotr N. Kotowicz, Zamczysko – średniowieczne grodzisko w Sanoku–Białej Górze, część I – Zabytki metalowe i kamienne, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2006 r., ISBN 83-919305-7-2.
Katalog zbiorów obejmujący zabytki ze średniowiecznego grodziska w Sanoku–Białej Górze.

Read more ...

Wiesław Banach, Beksiński, tom I, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2005 r., ISBN 83-919305-9-9.
W pierwszym tomie poświęconym jednemu z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych autor przybliża biografię artysty oraz omawia najważniejsze aspekty jego twórczości.

Read more ...

Andrzej Romaniak, Medale, medaliony, plakiety. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2005 r., ISBN 978-83-919305-8-0. 

Read more ...

 

Barbara Bandurka, Zieleń Veronese'a, red.: Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, Janusz Szuber, ilustracje: Barbara Bandurka, Sanok 2005 r., ISBN 83-60380-01-5.
Tom poezji o charakterze bibliofilskim z ilustracjami autorki.

Read more ...

Wiesław Banach, Leon Getz. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2004 r., ISBN 83-919305-5-6.
Ilustrowany katalog poświęcony sanockiemu artyście i byłemu dyrektorowi sanockiego muzeum.

Read more ...

Kapłan wielkiej odwagi. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła, red.: Andrzej Romaniak, Halina Więcek, Sanok 2004 r., ISBN 83-919305-6-4.
Książka przybliża życie i dokonania wybitnego kapłana, patrioty, pisarza, długoletniego proboszcza sanockiej fary, który wpisał się w historię i współczesność Podkarpacia.

Read more ...

Piotr N. Kotowicz, Wojowie i rycerze. Uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2004 r., ISBN 83-919305-4-8.
Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania tutaj

Read more ...

Marian Pankowski, De Arte Poetica. Traktat / Traité, red.: Wiesław Banach, Tomasz Chomiszczak, Janina Lewandowska, Leszek Puchała, Janusz Szuber, oprac. graficzne, projekt okładki oraz ilustracje: Artur Olechniewicz, Sanok 2004 r., ISBN 83-919305-2-1.
Bibliofilski tom prozy poetyckiej wydany wspólnie przez Ośrodek Pancovianum, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Grzegorza z Sanoka i Muzeum Historyczne w Sanoku w 85. rocznicę urodzin autora.

Read more ...

Ks. Zdzisław Peszkowski, Z grodu nad krętym Sanem w szeroki świat, red.: Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, Andrzej Romaniak, Sanok 2004 r., ISBN 83-919305-3-X.
Wspomnienia ks. Zdzisława Peszkowskiego, sanoczanina, kapelana "Rodzin Katyńskich" i pomordowanych na Wschodzie opowiadające o Sanoku lat 30. i młodzieńczych latach autora.

Read more ...

Wiesław Banach, Franciszek Prochaska – malarstwo, grafika, rysunek. Katalog zbiorów, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Sanok 2003 r., ISBN 83-919305-1-3.
Ilustrowany katalog zbiorów ukazujący sylwetkę i twórczość związanego z Sanokiem i mieszkającego we Francji malarza, przyjaciela wielu tworzących we Francji artystów, m.in. Józefa Pankiewicza, Ortiza de Zarate, Wacława Zawadowskiego.

Read more ...

Zamek królewski w Sanoku. Skarby ziemi sanockiej, red.: Wiesław Banach, Sanok 2002 r., ISBN 83-916345-6-6.
Wydawnictwo zredagowane w j. polskim i angielskim opowiada o dziejach sanockiego zamku, zabytkach i dziełach sztuki w nim zgromadzonych.

Read more ...

Józef Jarema, Listy do Marii Sperling 1950-1974, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Christian Leprette, Sanok 2000 r., ISBN 83-913281-4-7.
Książka zawiera listy Józefa Jaremy, malarza, członka grupy Kapistów, twórcy teatru "Cricot" oraz międzynarodowych Art-Clubów, przyjaciela m.in. Enrico Prampoliniego i Witolda Gombrowicza pisane do mieszkającej w Paryżu malarki Marii Sperling.

Read more ...

Marian Pankowski, Moje słowo prowincjonalne, wstęp: Krystyna Ruta-Rutkowska, redakcja i wybór wierszy: Janusz Szuber, rysunki: Tadeusz Turkowski, Sanok 1998 r., ISBN 83-907352.
Tom poezji o charakterze bibliofilskim.
Read more ... Barbara Bandurka, Dedykacje, wstęp: Wojciech Ligęza, Sanok 1998 r., ISBN 83-907352-2-9.
Tom poezji o charakterze bibliofilskim z ilustracjami autorki.

Read more ...

Janusz Szuber, Śniąc siebie w obcym domu, wstęp: Antoni Libera, Sanok 1997 r., ISBN 83-907352-1-0.
Tom poezji o charakterze bibliofilskim ilustrowany reprodukcjami obrazów Jana Ekierta.

Read more ...

Jan Ekiert. Katalog zbiorów, wstęp: Stanisław Rodziński, Wiesław Banach, Sanok 1993 r.
Katalog zbiorów omawiający życie i twórczość urodzonego w Komborni na Podkarpaciu i osiadłego na paryskim Montmartre artysty.

 

Sprawdź, które książki można nabyć w sklepie internetowym naszego Muzeum.

Read more ...

Zobacz również:

Read more ...
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nasze książki dostępne w Salonie książki muzealnej

Information

Ladies and Gentlemen,

we would like to inform you that on Christmas (December 25 and 26, 2022) and on New Year's Day (January 1, 2023) the exhibitions of our museum will be closed.

 

Opening hours:

from 2nd November to 31st March

Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am - 3pm
from 1st April to 31st October

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

Tickets (1.01.2022):
Regular fee – 22 PLN
Reduced fee – 15 PLN
Family 2+1 – 56 PLN
Family 2+2 – 68 PLN
Family 2+3 and more – 78 PLN
Audio Guide – 12 PLN
here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 60 PLN
Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 75 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events