Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. Muzeum Historyczne w Sanoku zrealizowało zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego zakupiono :
- gablotę ekspozycyjną do prezentacji enkolpionów - średniowiecznych krzyży relikwiarzowych datowanych na okres od XI do XIV w.
- drewnianą ścianę ekspozycyjną do prezentacji bezcennych ikon dotychczas nie eksponowanych na ekspozycjach zamkowych (ikony z przedstawieniami: Św. Mikołaja, Archanioła Michała, Męki Pańskiej, Sądu Ostatecznego datowane od 2 poł. XVI w. do XVII w.)
- 4 szt. nawilżaczy powietrza niezbędnych do utrzymania właściwych warunków wilgotnościowych na ekspozycji ikon
- nowe oświetlenie LED w salach wystawowych na 3 kondygnacjach zamku.
Dzięki realizacji zadania zwiększono liczbę bezcennych ikon prezentowanych na ekspozycji sztuki cerkiewnej, zaś wkrótce ekspozycja zostanie uzupełniona o zbiór średniowiecznych enkolpionów .
Zakup nawilżaczy miał na celu zapewnienie właściwych warunków wilgotności powietrza na ekspozycji ikon. Nowe oświetlenie sal ekspozycyjnych zastąpiło "stary" (wykonany w latach 90-tych ubiegłego wieku) system oświetlenia. Dzięki temu ekspozycje ikon, sztuki sakralnej, galerii malarstwa portretowego i inne zostały właściwie oświetlone, zaś nowy system generować będzie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną.
Całkowita wartość zadania wyniosła 136 762 zł, w tym 100 000 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś 36 762 zł stanowią środki własne Muzeum.

Gablota ekspozycyjna do prezentacji enkolpionów - średniowiecznych krzyży relikwiarzowych. Fot. D. Szuwalski Drewniana ściana ekspozycyjna do prezentacji bezcennych ikon z przedstawieniami: Św. Mikołaja, Archanioła Michała, Męki Pańskiej, Sądu Ostatecznego - datowane od 2. poł. XVI w. do XVII w. Fot. D. Szuwalski Jeden z nawilżaczy powietrza niezbędnych do utrzymania właściwych warunków wilgotnościowych na ekspozycji ikon. Fot. D. Szuwalski Nowe oświetlenie LED w sali zamkowej z najstarszymi ikonami z XV w. Fot. D. Szuwalski

Information

Opening hours:
 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

More about the Museum

More about the museum...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We recommend

tour

 

collections

 

shop

Localozation