1. Pradzieje regionu - ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Sanoka i najbliższych okolic.

2. Tzw. rewolucja neolityczna - wynalazki i ogromny postęp cywilizacyjny w młodszej epoce kamienia (neolicie).

3. Wzgórze zamkowe w Sanoku - okres funkcjonowania grodu wczesnośredniowiecznego, warowni króla Kazimierza Wielkiego i nowożytnego zamku królewskiego w świetle badań archeologicznych i historycznych.

4. Goście królewskiego zamku w Sanoku.

5. Tajemnicza góra " Horodyszcze" w Trepczy - prawdopodobnie najstarszy Sanok znany z ruskich źródeł pisanych z XII wieku.

6. Historia miasta Sanoka - odkrywana przez archeologów i odtwarzana przez historyków na podstawie źródeł pisanych.

7. Dzieje zamku Sobień.

8. Warownia w Zagórzu - kościół i klasztor karmelitów bosych.

9. Pochodzenie Słowian i ich najstarsze osadnictwo w Polsce południowo-wschodniej

Prowadząca mgr Maria Zielińska

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop