Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. Muzeum Historyczne w Sanoku zrealizowało zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego zakupiono :
- gablotę ekspozycyjną do prezentacji enkolpionów - średniowiecznych krzyży relikwiarzowych datowanych na okres od XI do XIV w.
- drewnianą ścianę ekspozycyjną do prezentacji bezcennych ikon dotychczas nie eksponowanych na ekspozycjach zamkowych (ikony z przedstawieniami: Św. Mikołaja, Archanioła Michała, Męki Pańskiej, Sądu Ostatecznego datowane od 2 poł. XVI w. do XVII w.)
- 4 szt. nawilżaczy powietrza niezbędnych do utrzymania właściwych warunków wilgotnościowych na ekspozycji ikon
- nowe oświetlenie LED w salach wystawowych na 3 kondygnacjach zamku.
Dzięki realizacji zadania zwiększono liczbę bezcennych ikon prezentowanych na ekspozycji sztuki cerkiewnej, zaś wkrótce ekspozycja zostanie uzupełniona o zbiór średniowiecznych enkolpionów .
Zakup nawilżaczy miał na celu zapewnienie właściwych warunków wilgotności powietrza na ekspozycji ikon. Nowe oświetlenie sal ekspozycyjnych zastąpiło "stary" (wykonany w latach 90-tych ubiegłego wieku) system oświetlenia. Dzięki temu ekspozycje ikon, sztuki sakralnej, galerii malarstwa portretowego i inne zostały właściwie oświetlone, zaś nowy system generować będzie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną.
Całkowita wartość zadania wyniosła 136 762 zł, w tym 100 000 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś 36 762 zł stanowią środki własne Muzeum.

Gablota ekspozycyjna do prezentacji enkolpionów - średniowiecznych krzyży relikwiarzowych. Fot. D. Szuwalski Drewniana ściana ekspozycyjna do prezentacji bezcennych ikon z przedstawieniami: Św. Mikołaja, Archanioła Michała, Męki Pańskiej, Sądu Ostatecznego - datowane od 2. poł. XVI w. do XVII w. Fot. D. Szuwalski Jeden z nawilżaczy powietrza niezbędnych do utrzymania właściwych warunków wilgotnościowych na ekspozycji ikon. Fot. D. Szuwalski Nowe oświetlenie LED w sali zamkowej z najstarszymi ikonami z XV w. Fot. D. Szuwalski

Information

Opening hours:

from 2nd November to 31st March

Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am - 3pm
from 1st April to 31st October

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

Tickets (1.01.2022):
Regular fee – 22 PLN
Reduced fee – 15 PLN
Family 2+1 – 56 PLN
Family 2+2 – 68 PLN
Family 2+3 and more – 78 PLN
Audio Guide – 12 PLN
Guided tour in Polish – 60 PLN
Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 75 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events