Katalog ikon XVII w. w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku

W roku 2018 Muzeum Historyczne w Sanoku wydało kolejny, III tom katalogu zbiorów ikon.

Na zdjęciu zespół redakcyjny w składzie (od prawej) Katarzyna Winnicka  - autorka, Ewa Kasprzak, Dyrektor Wiesław Banach, Artur Olechniewicz. Fot. Dariusz Szuwalski: W 2013 r., dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opublikowane zostały dwa pierwsze tomy. Autorem I tomu, obejmującego ikony z XV w., jest śp. Romuald Biskupski – historyk sztuki, naukowiec, wieloletni pracownik Muzeum Historycznego.

II tom – ikon z XVI w., opracowała Katarzyna Winnicka – kustosz Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku. Aktualny katalog obejmuje ponad 90. ikon z XVII w., znajdujących się na stałej ekspozycji Sztuki Cerkiewnej w salach zamku. Katalog składa się z części albumowej zatytułowanej Galeria, oraz z części opisowej.

Katalog ikon z XVII w. powstawał 2 lata. Prace dotyczące obiektów ukończono na początku 2018 r. Wydanie katalogu możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa N

Projekt MKiDN

arodowego. Katalog składa się ze wstępu, części albumowej – fotografii oraz części katalogowej. Całość w kolorze, w twardej oprawie w nakładzie 1000 egz.

Na zdjęciu zespół redakcyjny w składzie: Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka, Ewa Kasprzak, Artur Olechniewicz. Fot. Dariusz Szuwalski

Muzeum Historyczne w Sanoku

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop