Zaśnięcie Marii, XVII w., Klimkówka, nr inw. MHS/S/4190. Fot. D. Szuwalski

W Muzeum Historycznym w Sanoku zakończone zostały prace konserwatorskie 3 ikon z XVII i XVIII w., oraz 298 zabytków archeologicznych. Od kilku lat Muzeum stara się o pozyskanie środków na ratowanie ikon, pisząc projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem poszerzyliśmy wniosek o zabytki archeologiczne i otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel w kwocie 30. 175.14 tys. zł. (własne środki wyniosły 10. 069,11 zł). Wśród ikon wytypowanych do konserwacji znalazły się:
1. Zaśnięcie Marii, XVII w., Klimkówka, nr inw. MHS/S/4190;
2. Ofiarowanie Marii w Świątyni, XVIII w., Lesko, cerkiew cmentarna, nr inw. MHS/S/4139,
3. Deesis, Chrystus Wielki Kapłan, ikona przemalowana w 1871 r. Pod przedstawieniem z XIX w., znalazła się scena Deesis z XVIII w., poch. nieznane, nr inw priligy 30 mg. MHS/S/4191.
Odrestaurowane ikony stanowią znaczącą część zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. W latach 60. XX w., dwie ikony z wyżej wymienionych poddano konserwacji zabezpieczającej w pracowni Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W trzeciej ikonie Chrystus Wielki Kapłan - którą w latach 80. XX w., wytypowano do wystawy konserwatorskiej - wykonano jedynie odkrywki na licu i ramie, które potwierdziły jej przemalowanie. Stąd obiekty te wymagały podjęcia natychmiastowych działań restauratorskich pozwalających na uzyskanie stanu, który nie będzie już ulegał nieodwracalnym uszkodzeniom. Przy renowacji ikon pracowały dwie konserwatorki dzieł sztuki: mgr Barbara Bandurka oraz mgr Anna Skrabalak.
Wśród zabytków archeologicznych znalazły się obiekty w liczbie 298. Prace konserwatorskie przy obiektach archeologicznych przeprowadziła Pracownia Archeologiczna "Pryncypat" - Marcin Przybyła z Krakowa. Zakonserwowane zabytki powiązane są tematycznie z dwoma planowanymi wystawami stałymi w 2015 r. Pierwsza z nich poświęcona historii uzbrojenia (od średniowiecza po II wojnę światową) będzie prezentowana w tzw. Zbrojowni, w podziemiach skrzydła zamkowego. Oprócz militariów nowożytnych i współczesnych planuje się umieszczenie tutaj 166 średniowiecznych elementów uzbrojenia, będących jednym ze składników projektu, a pozyskanych w trakcie badań archeologicznych na grodziskach i zamkach dawnej ziemi sanockiej. Pozostałe obiekty ujęte w projekcie, w liczbie 132, należą do najciekawszych zabytków archeologicznych odkrytych na terenie południowo-wschodniej Polski. Będą one eksponowane (wraz z innymi artefaktami, w tym wcześniej zakonserwowanymi) na drugiej z wystaw, poświęconej dziejom Sanoka i okolic od epoki kamienia po okres nowożytny. Efektem działań, jakie podejmuje Muzeum Historyczne w Sanoku jest uatrakcyjnienie ekspozycji muzealnych oraz turystycznej i edukacyjnej oferty regionu poprzez ukazanie bogactwa kulturowego na pograniczu kultur i narodów.

Katarzyna Winnicka
Muzeum Historyczne w Sanoku

Żelazne strzemię z okresu wczesnego średniowiecza. Fot. D. Szuwalski Biżuteria z grobów z epoki brązu. Fot. D. Szuwalski Szpila z epoki brązu. Fot. D. Szuwalski b_150_0_16777215_00_images_stories_projekt_czerwona.jpg

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop