Zakończył się III etap realizacji zadania pn. "Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku"

W kolejnym etapie dobudowy zamkowego skrzydła wykonano konstrukcje i pokrycia dachowe, ocieplono dach oraz zamontowano stolarkę okienną.

Stolarka okienna nie jest tożsama z renesansową stolarkę budynku zamku. Wynika to z faktu, iż istniejący zamek ma dwie kondygnacje nadziemne i poddasze, zaś dobudowane skrzydło ma trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. Stąd niemożliwym było zastosowanie identycznej stolarki okiennej jak w istniejącym obiekcie zamku z uwagi na różnicę poziomów.

Akty prawa międzynarodowego stanowią, iż do obiektów zabytkowych dobudowuje się obiekty o architekturze współczesnej odbiegającej od architektury istniejących zabytków po to, aby oryginalna zabytkowa architektura była jednak architekturę dominującą . Takie też były wytyczne służb konserwatorskich, aby dobudowane skrzydło architektonicznie różniło się od budynku renesansowego zamku. Odbudowano skrzydło austriackie, którego fotografie, resztki fundamentów w ziemi zachowały się. Parametry ścian zewnętrznych są tożsame z parametrami ścian zewnętrznych skrzydła austriackiego, choć architektonicznie nowe skrzydło różni się od skrzydła wybudowanego w czasie zaboru austriackiego.

Dobudowane skrzydło stanowić będzie obiekt użyteczności publicznej, który musi spełnić określone normy, aby móc być dopuszczonym do użytkowania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Obiekt musi zapewniać bezpieczeństwo nie tylko zgromadzonym w nim zabytkom, ale również osobom odwiedzającym Muzeum, zwłaszcza pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Widoczne na dachu okna dachowe pełnią również funkcje klap dymowych uruchamianych w razie potencjalnego pożaru.

W III etapie realizacji robót wykonano również sieci zewnętrzne - sieć centralnego ogrzewania łączącą kotłownią gazową usytuowaną w budynku magazynowym z dobudowanym skrzydłem. Wewnątrz obiektu wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej , systemów alarmowych .

Dobudowane skrzydło mieścić będzie bezcenne kolekcje dzieł Zdzisława Beksińskiego. Ostatnią wolą Artysty było, aby jego majątek został przeznaczony na budowę Jego Galerii.

Cały majątek artysty nie wystarczył na sfinansowanie dobudowy skrzydła, stąd tak ważne dla Sanoka jest dofinansowanie niniejszego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Muzeum pozyskało środki unijne, ale gdyby nie majątek Zdzisława Beksińskiego - Muzeum nie miałoby środków na pokrycie "wkładu własnego", który w zdecydowanej części pokryty został z pieniędzy Zdzisława Beksińskiego . Dzięki temu możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek ten został wysoko oceniony przez ekspertów i budowa skrzydła stała się realna. Powiat Sanocki również wspomógł Muzeum kwotę 200 000 zł, co stanowi 5,81 % wartości wydatków kwalifikowanych całego projektu.

O dalszych postępach prac będziemy informować.

 

{jgxgal folder:=[images/stories/rozbudowa_zamku/2] title:=[Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku] cols:=[5]}
 

b_699_0_16777215_00_images_stories_dofinansowanie.jpg

 

"Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego
w Sanoku"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop