W dniu 25.03.2010 r. Muzeum Historyczne w Sanoku zawarło umowę o roboty budowlane na realizację zadania pn. Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku.

Generalnym Wykonawcą robót jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25 wyłonione po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 09.04.2010 r. rozpoczęto realizację robót. Na teren budowy wkroczyły koparki; prace rozpoczęły się od robót ziemnych. W następnej kolejności wykonane zostaną roboty fundamentowe, płyty i stropy żelbetowe oraz nastąpi zbrojenie konstrukcji. Przewidywany termin zakończenia tego etapu to 15.06.2010 r. Do tego momentu roboty budowlane dotyczyć będą robót związanych
z kondygnacją podziemną.

Zamek dostępny jest - jak dotychczas. Roboty budowlane na obecnym etapie nie kolidują z pracą ekspozycji zamkowej.

 

b_699_0_16777215_00_images_stories_dofinansowanie.jpg

 

"Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego
w Sanoku"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

 

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop