Read more ...W sobotę 14 listopada br. mija 3. rocznica śmierci ks. prałata Adama Sudoła, kapłana niezłomnego, wychowawcy wielu pokoleń Polaków. W tym dniu o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Przemienia Pańskiego w Sanoku zostanie odprawiona Msza św.

Komitet Powiatowy "Prawa i Sprawiedliwości" w Sanoku

Muzeum Historyczne w Sanoku

 

 

Read more ...

Read more ...

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie ODIN 
Biuro Wystaw Artystycznych w Sanoku 
Muzeum Historyczne w Sanoku 

zapraszaję na otwarcie wystaw

MARCIN SAMLICKI (1878-1945)
Bochnia - Paryż - Krzemieniec
MALARSTWO ZE ZBIORÓW
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

oraz

SPOTKANIA W KRZEMIEŃCU
wystawa poplenerowa

Wernisaż odbędzie się w Sali Gobelinowej sanockiego zamku
1 października (czwartek) o godz. 18:00

Wystawa MARCINA SAMLICKIEGO czynna do 31 października
na poddaszu sanockiego zamku
Wystawa SPOTKANIA W KRZEMIEŃCU czynna do 31 października
w salach BWA w Sanoku, Rynek 14

MARCIN SAMLICKI urodził się 23 października 1878 r. w Bochni. Ukończył studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Józefa Unierzyskiego i Józefa Mehoffera. Uczestniczył w kursach krajobrazu organizowanych przez Jana Stanisławskiego. Odbył artystyczne podróże m.in. do Wiednia, Włoch, Monachium, Berlina, Drezna, Brukseli, Antwerpii, Londynu. W 1911 r. wziął udział w wystawie Niezależnych. Do kręgu jego znajomych należeli: Stanisław Witkiewicz, Stefan Żeromski, Władysław Reymont. Z Jackiem Malczewskim pozostawał w wieloletniej przyjaźni. W 1912 r. wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę malarstwa w Académie de la Grande Chaumière. Przewodnikiem po artystycznej stolicy świata był Władysław Ślewiński, którego twórczość wywarła na nim silne wrażenie. Samlicki należał do bohemy paryskiej, obracał się w kręgu polskich malarzy emigracyjnych. Wśród grona jego najbliższych byli m.in. Olga Boznańska i Tadeusz Makowski, którego portret namalował w 1920 r. Ważne miejsce w jego twórczości zajmowała publicystyka i krytyka sztuki. Opisywał życie artystycznego Paryża w kilku pismach polskich. Nie pozostawał obojętny na nowe kierunki i prądy w sztuce. Zafascynowany twórczością Paula Cézanne'a i Henriego de Toulouse-Lautreca odkrywał relacje geometrycznych kształtów przedstawianej rzeczywistości. Najczęściej malował pejzaże i portrety. Uprawiał również grafikę - drzeworyt i suchę igłę. Brał udział w wielu wystawach. Trudności finansowe, brak stabilizacji, tęsknota za rodziną powodowały, że -  pomimo fascynacji - nie czuł się w Paryżu dobrze. Podczas I wojny światowej został internowany w obozie na południu Francji. W 1928 r. powrócił do kraju i zamieszkał w Bochni. Malował pejzaże miasta i najbliższych okolic. Jednym z ulubionych miejsc był Krzemieniec. W 1931 był jednym z inicjatorów Grupy Dziesięciu. Był współtwórcą kabaretu Zielony Balonik w krakowskiej Jamie Michalika. Od 1936 r. wykładał na ASP w Krakowie. Zginął w Bochni tuż po zakończeniu II wojny światowej, rozjechany przez samochód żołnierzy radzieckich. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się obelisk poświęcony pamięci artysty. Pośmiertna wystawa jego prac odbyła się w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w 1946 r. Wystawa monograficzna artysty została zorganizowana w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni w 1995 r.

Relacja z wernisażu wystawy MARCINA SAMLICKIEGO na sanockim zamku.

 

Read more ...Nie żyje ś.p. Prof. Stanisław Batruch 
Artysta Malarz, Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie w środę 23 września o godz. 12:00 po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Urodzony w listopadzie 1935 r. w Zagórzu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku i pomaturalnego Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych malarstwo w pracowni profesor Hanny Rudzkiej-Cybisowej nazywanej Wielkę Damę Polskiego Malarstwa. Równolegle z pracą twórczą rozpoczął nauczanie w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pokonał kolejno wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego od asystenta po nominację profesorską, którą wręczył mu w 1993 roku prezydent RP Lech Wałęsa. Prof. Stanisław Batruch prowadził pracownię malarstwa na wydziale grafiki krakowskiej ASP. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicę. Zorganizował ponad czterdzieści wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicę, m.in.: Austrii, Australii, Francji, Czech, Słowacji oraz Niemiec, Węgier i USA. Ważniejsze nagrody w ostatnich latach: wyróżnienie na Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie - 1988 r., Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II Stopnia - 1989 r., Srebrny Medal i wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Koszycach - 1989 r., prestiżowa nagroda w Celle - Heiland Fundation za rok 1990. W roku 2013 Muzeum Historyczne w Sanoku pokazało retrospektywną wystawę artysty. Dzieła wybitnego malarza prezentowane są na stałej wystawie w podziemiach sanockiego zamku.

Cześć Jego pamięci! Niech odpoczywa w pokoju!

Dyrekcja i pracownicy
Muzeum Historycznego w Sanoku

Read more ...Galicyjskie Towarzystwo Historyczne
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku

zapraszają na konferencję naukową i plenerowe widowisko historyczne,
pod wspólnę nazwę Odwojowanie Galicji,
w ramach zapoczątkowanego cyklu I Sanockie Spotkania z Historią.

Program

Dzień pierwszy, 12 września 2015
Muzeum Historyczne w Sanoku sala "Gobelinowa".
10.00 - 10.20 uroczyste otwarcie konferencji
10.25 - 11.00 dr hab. Andrzej Olejko, prof. nadzw. UR - Armia carska w Sanoku. Słów kilka o zajęciu miasta.
11.05 - 11.35 mgr Robert Fedyk - Szabla austro-węgierska okresu I Wojny Światowej.
11.40 - 12.10 dr Dariusz Dyląg - Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały.
12.15 - 12.45 prof. Wiesław Bator - Odwojowanie Galicji.

Dzień drugi, 13 września 2015
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Rynek Galicyjski.
14.00 - 14.20 przywitanie gości
14.35 - 15.35 widowisko historyczne "Odwojowanie Galicji" w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej , (GRH Gorlice 1915, GRH II Brygada Legionów Polskich, GRH 72 Tulski pułk piechoty, GRH
25 Smoleński Pułk Piechoty, oraz Tradycyjny Oddział C.K. Artylerii Fortecznej No 2 Barona von Beschii) w reżyserii Jarosława Przybyły, poprowadzi prof. Andrzej Olejko.
15.40 - 16.00 zakończenie (podziękowania dla współorganizatorów, patronów medialnych i sponsorów)
16.05 - 16.45 poczęstunek dla widzów, żołnierska grochówka prosto z kuchni polowej, potem gremialny przemarsz widzów i rekonstruktorów na sanocki rynek.

Wstęp wolny

Read more ...Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro
zaprasza

na uroczystość przekazania

Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ

JANUSZOWI SZUBEROWI

Uroczystość odbędzie się
12 września 2015 (sobota) o godz. 18:00
w sali 25 Obrazów na sanockim Zamku
z udziałem Jurorów Nagrody ORFEUSZ
i Przyjaciół Poety

 

 

Read more ...KLUB GAZETY POLSKIEJ
w SANOKU

zaprasza na spotkanie
z historykiem, dziennikarzem i publicystą
Tadeuszem Płużańskim

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI I ICH OPRAWCY

9 września 2015 (środa)
Sala Gobelinowa w podziemiach sanockiego zamku

 

 

 

Read more ...Już dzisiaj (wtorek 18.08.) o godz. 18:00 będzie można posłuchać muzyki instrumentalnej w wykonaniu sanockiego muzyka i kompozytora. Także w dniach następnych artysta obiecuje, w imieniu własnym i swoich przyjaciół, popołudniowe koncerty pod zamkiem... Dat i godzin nie wyznacza... Trzeba zatem podczas spacerów uwzględniać okolice sanockiego zamku. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop