ISSN 1895-4103

Acta Militaria Mediaevalia jest rocznikiem naukowym poświęconym historii wojskowości okresu średniowiecza. Skierowane jest szczególnie do historyków wojskowości, bronioznawców, historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury, a także pasjonatów uzbrojenia i kolekcjonerów. Periodyk ukazuje się od 2005 roku, poczętkowo dzięki współpracy Muzeum Historycznego w Sanoku z Polską Akademią Umiejętności, w latach 2010-2013 z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego a od 2014 roku z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych numerach Acta Militaria Mediaevalia prezentowane są najnowsze znaleziska i analizy uzbrojenia średniowiecznego z całej Europy, ale i Bliskiego Wschodu. Redakcja współpracuje z wybitnymi naukowcami zarówno z Polski, jak i Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim lub innych językach słowiańskich, z obszernymi streszczeniami w językach polskim lub angielskim. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa, wyprzedane nakłady poszczególnych numerów są udostępniane w formacie pdf na stronie Muzeum Historycznego w Sanoku.

Acta Militaria Mediaevalia is a scientific yearbook devoted to the military history of the Medieval period. It is specially destined for historians of military affairs, arms and armour experts, historians, archaeologists, historians of art and architecture as well as those keen on weaponry and collectors. The yearbook has appeared since 2005. At the beginning, thanks to cooperation of The Historical Museum in Sanok with Polish Academy of Arts and Sciences, in 2010-2013 with The Institute of Archaeology of Rzeszów University and since 2014 with The Institute of Archaeology of Wrocław University. In the following volumes of the Acta Militaria Mediaevalia there are presented the freshest findings and analysis of the medieval weaponry originating not only from the whole Europe but also from Near East. The editorial committee cooperates with outstanding scientists from Poland, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Germany, Russia, Romania, Slovakia, USA, Ukraine, Great Britain and Italy. The articles are published in Polish, English or other Slavic languages with extensive summaries in Polish or English. Paper version is a primary version of Acta Militaria Mediaevalia. Sold off editions of particular issues are available in form pdf on the website of The Historical Museum in Sanok.

Redakcja i Komitet Redakcyjny / Editor and Editorial Committee

Redaktor / Editor
Dr Piotr Kotowicz
Muzeum Historyczne w Sanoku /
Historical Museum in Sanok
ul. Zamkowa 2
PL 38-500 Sanok
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sekretarze Redakcji / Editorial Secretaries
Mgr Arkadiusz Michalak
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza /
Archaeological Museum of the Middle Odra River Area
ul. Długa 27
PL 66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Lech Marek
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego / Institute of Archaeology of Wrocław University
ul. Szewska 48
PL 50-139 Wrocław
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mgr Marcin Glinianowicz
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Folk Architecture Museum in Sanok
ul. Traugutta 3
PL 38-500 Sanok
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Redakcyjny / Editorial Committee
Prof. Jan Machnik – Polska Akademia Umiejętności w Krakowie / Polish Academy of Arts and Science in Cracow, Polska / Poland
Prof. Michał Parczewski Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University, Polska / Poland
Dr Marcin Wołoszyn Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University, Polska / Poland
Mgr Wiesław Banach Muzeum Historyczne w Sanoku / Historical Museum in Sanok, Polska / Poland
Mgr Jerzy Ginalski Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Folk Architecture Museum in Sanok, Polska / Poland

Rada naukowa / The Scientific Council
PD Dr. Felix Biermann, Georg-August-Universität Göttingen, Getynga / Göttingen, Niemcy / Germany
Dirk H. Breiding, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia / Philadelphia, USA
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Republika Czeska / Česká republika
Prof. dr Zeno-Karl Pinter, Universitatea "Lucian Blaga", Sybin / Sibiu, Rumunia / Romania
Dr hab. prof. UG Witold Świętosławski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Polska / Poland
Alan Williams, PhD, The Wallace Collection, Londyn / London, Wielka Brytania / United Kingdom

Recenzenci / Reviewers
Prof. dr hab. Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki, Łódź University, Polska/Poland
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja/Slovakia
Prof. Krzysztof Wachowski Uniwersytet Wrocławski, Wrocław University, Polska/Poland

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac / If necessary other reviewers also give opinions on some submissed articles

Acta Militaria Mediaevalia znajduje się na listach czasopism indeksowanych / Acta Militaria Mediaevalia is entered on lists of index-linked journals

Baz-Hum - Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych / Baz-Hum - Bibliographical base of Polish scientific and humanistic journals
Link do bazy tutaj / Link to the base here
 

Index Copernicus International
Link do indeksu tutaj / Link to the index here

tutaj znajdziecie Państwo zasady publikacji w Acta Militaria Mediaevalia / Here you will find the principles of publishing in the Acta Militaria Mediaevalia

 

Tomy IV-XII można nabyć w naszym sklepie internetowym lub w kasie Muzeum / Volumes IV-XII can be purchuased in our internet shop or on the spot in the museum ticket office.

W przygotowaniu tom XIII / The XIII volume is in preparation

AMM_I.jpg   1. Acta Militaria Mediaevalia, tom I, red.: Jan Machnik, Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz, Kraków - Sanok 2005 r., ISSN 1895-4103.Pierwszy numer periodyku poświęconego militariom okresu średniowiecza wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i PAU. Przeczytaj w formacie PDF.
AMM_II.jpg  

2. Acta Militaria Mediaevalia, tom II, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Sanok 2006 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i PAU. Przeczytaj w formacie PDF.

AMM_III.jpg   3. Acta Militaria Mediaevalia, tom III, red. Piotr N. Kotowicz i Jan Machnik, Kraków - Sanok 2007 r., ISSN 1895-4103.
Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Komisję Prehistorii Karpat PAU. Przeczytaj w formacie PDF.
AMM_IV.jpg   4. Acta Militaria Mediaevalia, tom IV, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Sanok 2008 r., ISSN 1895-4103.
Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
AMM_V.jpg   5. Acta Militaria Mediaevalia, tom V, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Sanok 2009 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
AMM_VI.jpg   6. Acta Militaria Mediaevalia, tom VI, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Rzeszów - Sanok 2010 r., ISSN 1895-4103.Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
AMM_VII.jpg   7. Acta Militaria Mediaevalia, tom VII, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Rzeszów - Sanok 2011 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
amm_viii.jpg   8. Acta Militaria Mediaevalia, tom VIII, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Rzeszów - Sanok 2012 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.
amm_ix_ok.jpg   9. Acta Militaria Mediaevalia, tom IX, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Rzeszów - Sanok 2013 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku.
amm_x_ok.jpg   10. Acta Militaria Mediaevalia, tom X, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Wrocław - Sanok 2014 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku.
amm_XI_okl.jpg   11. Acta Militaria Mediaevalia, tom XI, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Wrocław - Sanok 2015 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku.
 AMM_12.jpg   12. Acta Militaria Mediaevalia, tom XII, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków - Wrocław - Sanok 2016 r., ISSN 1895-4103. Tom wydany wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku. 
     

Tomy IV-XII można nabyć w naszym sklepie internetowym lub w kasie Muzeum

W przygotowaniu tom XIII

 

 

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

 

od 1 kwietnia do 31 października

pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 17:00
pt. 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 17:00
niedz. 9:00 - 17:00

 

od 2 listopada do 31 marca

pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 15:00
pt. 9:00 - 15:00
sob. 9:00 - 15:00
niedz. 9:00 - 15:00

 

Bilety:
normalne - 15 zł
ulgowe - 11 zł
rodzinne - 43 zł
przewodnik w języku polskim - 50 zł
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim - 65 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)
Wszekie rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

AUDIODESKRYPCJA
Nagrania z opisem wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku – dostosowanym dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących do odsłuchania tutaj...

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po zamkowych ekspozycjach w Mapach Google


JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?... Więcej 
o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

Wydarzenia

Historia zamku

Polecamy

 

Katalog zbiorĂłw muzeum w Sanoku

 

 

 

 

 

Przyłącz się do akcji KOCHAM KOLEJ i BIESZCZADZKI ŻACZEK Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku postanowił obniżyć ceny biletów za wstęp do Muzeum dla osób podróżujących koleją relacji Jasło-Komańcza oraz Rzeszów-Komańcza, w sposób następujący:

9 zł bilet normalny
6 zł bilet ulgowy
Do ulgi uprawnione są osoby, które w Kasie Muzeum okażą bilet kolejowy ważny w tym samym dniu, w którym osoby te zamierzają odwiedzić Muzeum
POLECAMY PODRÓŻ KOLEJĄ I SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO MUZEUM!
Muzeum Historyczne w Sanoku też KOCHA KOLEJ!  

więcej...

 

Rezerwacja apartamentów i hoteli w pobliżu Muzeum Historycznego w Sanoku w serwisie turystycznym TripAdvisor

 

 

 

Jeśli szukasz hoteli w pobliżu Muzeum Historycznego w Sanoku sprawdź także HotelsCombined