Muzeum Historyczne w Sanoku

Projekty ministerialne

Zakończyła się realizacja zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Historycznego w Sanoku

W Muzeum Historycznym w Sanoku zakończono prace dotyczące montażu systemu monitoringu w budynku zamku oraz  systemu klimatyzacji w budynku skrzydła zamku.
Dzięki instalacji kamer cały zamek jest obecnie monitorowany, a jak wiemy na zamku eksponowany jest najcenniejszy zbiór ikon w Polsce i inne ekspozycje, których ochrona jest niezwykle ważna. Zwiększono bezpieczeństwo zbiorów oraz bezpieczeństwo użytkowników zamku. W ramach zadania wykonano 28 kamer w budynku zamku, 2 dodatkowe kamery na zewnątrz , zakupiono monitor i urządzenie rejestrujące. W tej chwili monitorowane są wszystkie ekspozycje Muzeum Historycznego w Sanoku (ponad 2000 m2 powierzchni ekspozycyjnej) oraz cały teren dziedzińca zamkowego (ponad 7000 m2 powierzchni dziedzińca).
Dzięki instalacji systemu klimatyzacji w „nowym” skrzydle zamku – w przyszłym roku (w sezonie letnim) zwiększy się komfort zwiedzania w Galerii Zdzisława Beksińskiego. Każdy kto odwiedzał zamek w okresie największych upałów ten wie, jak bardzo potrzebny był odpowiedni system chłodzenia ekspozycji.
Realizacja zadania nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koszt inwestycji wyniósł 266 739 zł, z czego 200 000 zł stanowi dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś 66 739 zł zostało wygospodarowane z przychodów własnych Muzeum Historycznego w Sanoku.
Muzeum od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne mające na celu doposażenie obiektów w środki trwałe (np. gabloty ekspozycyjne, multimedia) oraz prace remontowe i instalacyjne. Dzięki temu w sposób znaczący poprawił się stan infrastruktury muzealnej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie skuteczne pozyskiwanie środków i wsparcie finansowe z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
 
 
 

 
    
 

Ratujemy kolejne zabytki


Zaśnięcie Marii, XVII w., Klimkówka, nr inw. MHS/S/4190. Fot. D. SzuwalskiW Muzeum Historycznym w Sanoku zakończone zostały prace konserwatorskie 3 ikon z XVII i XVIII w., oraz 298 zabytków archeologicznych. Od kilku lat Muzeum stara się o pozyskanie środków na ratowanie ikon, pisząc projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem poszerzyliśmy wniosek o zabytki archeologiczne i otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel w kwocie 30. 175.14 tys. zł. (własne środki wyniosły 10. 069,11 zł). Wśród ikon wytypowanych do konserwacji znalazły się:
1. Zaśnięcie Marii, XVII w., Klimkówka, nr inw. MHS/S/4190;
2. Ofiarowanie Marii w Świątyni, XVIII w., Lesko, cerkiew cmentarna, nr inw. MHS/S/4139,
3. Deesis, Chrystus Wielki Kapłan, ikona przemalowana w 1871 r. Pod przedstawieniem z XIX w., znalazła się scena Deesis z XVIII w., poch. nieznane, nr inw. MHS/S/4191.
Odrestaurowane ikony stanowią znaczącą część zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. W latach 60. XX w., dwie ikony z wyżej wymienionych poddano konserwacji zabezpieczającej w pracowni Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W trzeciej ikonie Chrystus Wielki Kapłan – którą w latach 80. XX w., wytypowano do wystawy konserwatorskiej – wykonano jedynie odkrywki na licu i ramie, które potwierdziły jej przemalowanie. Stąd obiekty te wymagały podjęcia natychmiastowych działań restauratorskich pozwalających na uzyskanie stanu, który nie będzie już ulegał nieodwracalnym uszkodzeniom. Przy renowacji ikon pracowały dwie konserwatorki dzieł sztuki: mgr Barbara Bandurka oraz mgr Anna Skrabalak.
Wśród zabytków archeologicznych znalazły się obiekty w liczbie 298. Prace konserwatorskie przy obiektach archeologicznych przeprowadziła Pracownia Archeologiczna „Pryncypat” – Marcin Przybyła z Krakowa. Zakonserwowane zabytki powiązane są tematycznie z dwoma planowanymi wystawami stałymi w 2015 r. Pierwsza z nich poświęcona historii uzbrojenia (od średniowiecza po II wojnę światową) będzie prezentowana w tzw. Zbrojowni, w podziemiach skrzydła zamkowego. Oprócz militariów nowożytnych i współczesnych planuje się umieszczenie tutaj 166 średniowiecznych elementów uzbrojenia, będących jednym ze składników projektu, a pozyskanych w trakcie badań archeologicznych na grodziskach i zamkach dawnej ziemi sanockiej. Pozostałe obiekty ujęte w projekcie, w liczbie 132, należą do najciekawszych zabytków archeologicznych odkrytych na terenie południowo-wschodniej Polski. Będą one eksponowane (wraz z innymi artefaktami, w tym wcześniej zakonserwowanymi) na drugiej z wystaw, poświęconej dziejom Sanoka i okolic od epoki kamienia po okres nowożytny. Efektem działań, jakie podejmuje Muzeum Historyczne w Sanoku jest uatrakcyjnienie ekspozycji muzealnych oraz turystycznej i edukacyjnej oferty regionu poprzez ukazanie bogactwa kulturowego na pograniczu kultur i narodów.

Katarzyna Winnicka
Muzeum Historyczne w Sanoku

 Żelazne strzemię z okresu wczesnego średniowiecza. Fot. D. SzuwalskiBiżuteria z grobów z epoki brązu. Fot. D. Szuwalski
 Szpila z epoki brązu. Fot. D. Szuwalski 

 

Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Historycznego w Sanoku

 
Muzeum Historyczne w Sanoku realizuje zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Historycznego w Sanoku.
Zadanie dofinansowane jest ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zakłada wykonanie systemu monitoringu w zamku w Sanoku oraz systemu klimatyzacji w dobudowanym skrzydle zamku.
Zadanie jest na etapie realizacji. Jesienią tego roku przewidywane jest zakończenie realizacji zadania.
O efektach prac będziemy informować.

Zakończono realizację zadania „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach”

Muzeum Historyczne w Sanoku zakończyło realizację zadania „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach”. Całkowita wartość zadania wyniosła 133 705,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000,00 zł.
Efektem realizacji zadania jest 12 szt. gablot ekspozycyjnych:
– 1 gablota usytuowana w sali sztuki sakralnej sanockiego zamku – ekspozycja 27 hiszpańskich, niemieckich i francuskich krzyży datowanych od XVI do XIX w. – dar Alberta i Margaret Sługockich.
– 11 szt. gablot usytuowanych w piwnicach sanockiego zamku, w których zorganizowana zostanie wystawa sztuki współczesnej.
Ekspozycje muzealne wzbogaciły się o nowe eksponaty prezentowane w gablocie usytuowanej w Sali sakralnej. Istniejące piwnice zamku staną się częścią stałych ekspozycji muzealnych, gdzie w 12 gablotach zabezpieczających dzieła przed niekorzystnym działaniem wilgoci zaprezentowane zostaną dzieła twórców sztuki współczesnej m.in.: Z. Pronaszki, T. Makowskiego, O. Boznańskiej, J. Pankiewicza, J. Cybisa, H. Zawy-Cywińskiej, A. Madeyskiej (ogółem ponad 90 dzieł).  
Otwarcie wystawy planowane jest w roku 2014.
Ponadto efektem realizacji zadania jest sprzęt nagłaśniający i multimedialny zamontowany w nowo wybudowanych piwnicach służący organizacji koncertów, spotkań autorskich, projekcji filmów. Tego typu wydarzenia kulturalne cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.
Realizacja zadania „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach” miała niebagatelny wpływ na poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Historycznego w Sanoku.

 
 
   

 

Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach

Muzeum Historyczne w Sanoku realizuje projekt pn. „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wartość zadania: 133 705,00 zł, w tym:
– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”: 100 000,00 zł
– wkład własny Muzeum Historycznego w Sanoku: 33 705,00 zł
W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 12 szt. gablot ekspozycyjnych oraz sprzęt nagłaśniający i multimedialny do Sali konferencyjnej nowych piwnic zamku.

Strona 1 z 3