Czytaj więcej...NOWE KSIĄŻKI MUZEUM HISTORYCZNEGO W SANOKU

Z drukarni dotarły nowe publikacje wydane nakładem Muzeum Historycznego w Sanoku.
Książka „Sanok ukryty pod ziemią” jest swoistym popularnonaukowym podsumowaniem prac archeologicznych prowadzonych na terenie Sanoka przez Autorkę Marię Zielińską, a także innych badaczy. Rzecz zredagowana przez Ewę Kasprzak oraz dr. Jarosława Serafina i opracowana graficznie przez Artura Olechniewicza „dedykowana jest mieszkańcom Sanoka” – podkreśla Autorka.
Maria Zielińska (ur. 10 lutego 1945 r. w Sanoku) jest absolwentką archeologii na UMCS w Lublinie. W 1967 r. rozpoczęła pracę w Muzeum Historycznym w Sanoku – przepracowała w nim ponad 53 lata. Jej praca zawodowa to m.in. interwencje na terenie zagrożonych zniszczeniem stanowisk archeologicznych i historycznych, ich inwentaryzacja, a także badania wykopaliskowe w Sanoku i jego okolicach. Wspomina, że opracowywanie pozyskanych w ich wyniku zabytków było odczytywaniem swoistego alfabetu, którym opisano życie przodków. Wyniki tych badań były na bieżąco publikowane w wydawnictwach specjalistycznych. Wykopaliska prowadzone w obrębie miasta były dla niej – sanoczanki z dziada pradziada – także przygodą i zaspokajaniem ciekawości. Swoją wiedzą dzieli się teraz z innymi.
Redakcja: Ewa Kasprzak, dr Jarosław Serafin i Andrzej Romaniak; opracowanie graficzne: Artur Olechniewicz; przygotowanie fotografii do druku: Dariusz Szuwalski i Artur Olechniewicz. Format A4, druk barwny, stron 80, oprawa twarda. Książka jest już dostępna w muzealnym sklepiku (kasa zamku) w cenie 38 zł.

 

  • Czytaj więcej...Książka „Fotografie archiwalne – tom IV. Sanok” autorstwa Andrzeja Romaniaka – kierownika działu historycznego w Muzeum Historycznym w Sanoku jest katalogiem zbiorów fotografii archiwalnych oraz negatywów przechowywanych w naszym muzeum. Z autorskiego wstępu: „Niniejszy tom jest kontynuacją publikowania kolejnych fotografii archiwalnych z muzealnych zbiorów. 581 fotografii w nim udostępnionych przedstawia Sanok – jego panoramy, place, ulice i budynki. Jest to więc nawiązanie do tomu I i w pewnym sensie jego kontynuacja. Większość z publikowanych zdjęć została wykonana przez znanych z nazwiska fotografów – m.in.: Stanisława Potockiego, Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Kaszyckiego, Romualda Biskupskiego czy Dariusza Szuwalskiego”. Większość prezentowanych zdjęć zostanie opublikowana po raz pierwszy; wiele z nich to prawdziwe unikaty ‒ zeskanowano je wprost z negatywu. Wydawnictwo może zainteresować nie tylko historyków i regionalistów, ale też młodszych i starszych sanoczan. Tym bardziej że są w tej książce ukazane całe kwartały miasta, których już nie ma ‒ dzielnica żydowska, zapodziane w czasie i przestrzeni budynki oraz przesączone w niebyt urokliwe uliczki…

Redakcja: Ewa Kasprzak, dr Jarosław Serafin; opracowanie graficzne: Artur Olechniewicz; przygotowanie fotografii do druku: Dariusz Szuwalski i Artur Olechniewicz. Format: 23 x 29 cm. Druk czarno-biały. Stron 540. Oprawa twarda. Książka jest już dostępna w muzealnym sklepiku (kasa zamku) w cenie 95 zł.

 

 

 

Czytaj więcej...WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ
Muzeum Historyczne w Sanoku przyłącza się do akcji „Weekend seniora z kulturą”. W dniach 1-2 października 2022 r. oferujemy seniorom (60+) bilety wstępu do Muzeum Historycznego w Sanoku za 1,00 zł od osoby. Natomiast cenę biletów na pokaz „De Profundis” podczas trwania akcji obniżamy do 10 zł. To już ostatnie dni w tym sezonie, żeby zobaczyć ten niezwykły pokaz! Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Czytaj więcej...150 LAT STRAŻY POŻARNEJ W SANOKU

Uroczystym obchodom 150. rocznicy powstania straży pożarnej w Sanoku towarzyszy wystawa plenerowa udostępniona na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sanoku.
Poniżej przedstawiamy kilka faktów z dziejów tej jakże ważnej dla miasta i regionu formacji:
„W warunkach budownictwa drewnianego pożary stanowiły w dawnej Polsce śmiertelne zagrożenie dla miast i ich mieszkańców. Sanok nie stanowił w tej kwestii wyjątku. Jakoż w 1566 roku ogień strawił całe miasto, a z pożogi ocalał jedynie zamek, klasztor franciszkański i pięć domostw, nie wliczając przedmieścia. W kolejnych dekadach i wiekach Sanok nawiedzały groźne pożary, dopiero jednak dotkliwe zniszczenia, jakich miasto doznało w wyniku żywiołu w maju 1872 roku zmusiły władze do konkretnych działań. Rada Miejska podjęła decyzję o zakupie pokaźnej ilości sprzętu strażackiego, zatrudnieniu pompiera i instruktora (niejaki Kretter), a burmistrz Cyryl Ładyżyński powołał ochotniczą straż pożarną (której statut zatwierdzono 29 lipca 1873 roku).
Powstanie formacji stanowiło bodziec do rozwoju analogicznych jednostek; w końcu XIX wieku na terenie Sanoka, obok ochotniczej straży pożarnej zrzeszającej 29 osób, działała równolegle powołana przez Kazimierza Lipińskiego w 1897 roku przy Pierwszym Galicyjskim Towarzystwie Akcyjnym Budowy Wagonów i Maszyn straż fabryczna (45 osób) oraz miejska zawodowa straż pożarna (10 osób).
Czytaj więcej...Ówczesne zasługi pożarnictwa sanockiego wykraczały poza aktywną walkę z żywiołem na obszarze miasta i obejmowały wspieranie rodzimej produkcji wozów strażackich. W latach 1904-1915 z osobnego działu budowy sikawek praktycznych Sanockiej Fabryki Wagonów wyjechało 677 wozów ogniowych, produkowanych w trzech typach.
Skuteczną walkę z żywiołem ognia i wody (strażacy sanoccy wielokrotnie walczyli ze skutkami powodzi, jak choćby w 1908 roku) przeplatały ćwiczenia i uroczystości strażackie, m.in. z 1910 roku, czy – celebrowane ze szczególnym rozmachem – obchody jubileuszu 60-lecia Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Sanoka, jakie miały miejsce 4 września 1932 roku.
W czasie II wojny światowej strażacy zaangażowali się czynnie w działalność konspiracyjną, oferowali schronienie ludziom zagrożonym wywózką do Niemiec i wykradali broń, produkowaną w fabryce czołgów. Działalność tę okupiono ciężkimi represjami, a pośród aresztowanych znalazł się komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku Miron Kuszczak, który zginął w Oświęcimiu w 1941 roku. Także po zakończeniu II wojny światowej sanoccy strażacy nieśli pomoc ludności cywilnej, zagrożonej akcjami UPA (w Dolinie granaty raniły poważnie biorących udział w akcji gaśniczej strażaków).
Po wojnie nastąpiły istotne zmiany strukturalne, które – na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku – wprowadzały Komendę Główną Straży Pożarnych, której podlegać miały komendy wojewódzkie i powiatowe (w tym gronie Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Sanoku). Równolegle swoją działalność kontynuowała fabryczna Zawodowa Straż Pożarna, a z taśm produkcyjnych Sanowagu zjeżdżały pierwsze polskie powojenne samochody pożarnicze N 70 na podwoziu Bedford. Wysiłek produkcyjny w latach 1952-1958 był imponujący: fabryka wykonała 2014 samochodów pożarniczych i 2928 wózków P81. Ponadto od 1 lipca 1974 roku działała Zakładowa Straż Pożarna „Stomil”, której pierwszym komendantem został kpt poż. Mieczysław Długosz.
W związku z powołaniem Państwowej Straży Pożarnej (powstałej na mocy ustaw sejmowych z 24 sierpnia 1991 roku), 1 lipca 1992 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał statut Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, powołując jednocześnie Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP, której pierwszym dowódcą został ppłk poż. Mieczysław Błasik”.

(orac. dr Jarosław Serafin)

Czytaj więcej...Instytut Pamięci Narodowej
i Muzeum Historyczne w Sanoku
zapraszają na wystawę plenerową

SZLAKI NADZIEI
Odyseja wolności
Losy Polaków w czasie II wojny światowej

Twórcy o wystawie:
«W związku z 80. rocznicą rozpoczęcia wędrówki armii gen. Andersa ewakuowanej z ZSRS Instytut Pamięci Narodowej przygotował międzynarodowy projekt edukacyjno-memoratywny pt. „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, który ma na celu upamiętnić wysiłek zbrojny Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Podczas II wojny światowej polscy żołnierze walczyli na wszystkich jej frontach w obronie godności i wolności oraz w imię solidarności z innymi zniewolonymi narodami. Chcemy przypomnieć bohaterskie czyny naszych lotników w Bitwie o Anglię, zapomnianych polskich żołnierzy spod Tobruku, Narwiku czy Monte Cassino» (źródło: IPN).

Wystawa plenerowa z pokazem multimedialnym czynna na dziedzińcu sanockiego zamku od 31 sierpnia do 30 września 2022



Czytaj więcej...BEZPŁATNY WSTĘP DO MUZEUM DLA PODRÓŻUJĄCYCH POCIĄGIEM „WOJAK SZWEJK”
Przyłączając się do akcji „Pociąg do kultury” Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku postanawia zwolnić z opłaty za wstęp do Muzeum Historycznego w Sanoku w miesiącach lipiec – sierpień 2022 r. osoby podróżujące pociągiem „Wojak Szwejk” (na trasie Rzeszów Główny-Sanok-Medzilaborce [Słowacja] i z powrotem).
Zwolnienie z opłaty obowiązuje w terminie 3 dni od daty przejazdu pociągiem „Wojak Szwejk” – decyduje data przejazdu umieszczona na bilecie kolejowym pociągu „Wojak Szwejk”. Osoby, którym przysługuje zwolnienie z opłaty obowiązane są okazać bilet kolejowy pociągu „Wojak Szwejk”, na którym data przejazdu winna być czytelna w kasie Muzeum.

Czytaj więcej...Muzeum Historyczne w Sanoku
zaprasza na spotkanie autorskie z podróżnikami
Olą Synowiec i Arkadiuszem Winiatorskim

STONES ON TRAVEL – 12 000 KM PIESZO PRZEZ AMERYKI

25 lipca 2022 r., godz. 18:00
Sala Gobelinowa w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Zapraszamy na nietypowe spotkanie autorskie, na które pisarze dotrą do nas... pieszo. Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski odwiedzą nas podczas swojej pieszej wyprawy dookoła Polski. Na spotkaniu pokażą zdjęcia z poprzedniej pieszej podróży, którą opisali w nowej książce „Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady” (Wydawnictwo Czarne, 2022). Wyprawa ta zdobyła szereg nagród m.in. National Geographic Traveler uznał ją za Podróż Roku 2020.

Prawie 12 000 km przemierzonych pieszo, ponad półtora roku, 9 krajów, 19 par butów i jedna miłość. Arek Winiatorski po przejechaniu Ameryki Południowej autostopem stwierdził, że wciąż porusza się za szybko. By jeszcze lepiej poznawać świat, postanowił od Panamy przemierzać go pieszo. Przeszedł Amerykę Centralną zdobywając po drodze najwyższy szczyt każdego odwiedzanego kraju. Na południu Meksyku poznał miłość swojego życia – Olę Synowiec, z którą dotarł pieszo aż do Kanady. Razem zmierzyli się z własnymi słabościami, niebezpieczeństwami drogi, pustyniami, mrozami, ruchliwymi metropoliami i sięgającymi 3000 metrów przewyższeniami.

Ola i Arek słuchali historii życia zwykłych ludzi, bo to oni byli najważniejsi w tej podróży. Rozmawiali z mieszkańcami mijanych wsi, lokalnymi działaczami i ekscentrykami, z rolnikami i artystami, duchownymi i przemytnikami. Poznawali to, co zwykle w podróży rozmazuje się za szybami pędzących samochodów. To, co na poboczu Ameryk.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT OBRAZÓW ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO

Od 6 lipca 2022 Muzeum Historyczne w Sanoku wraz ze Studiem „Polyrain Jakub Ruszała” wznawia projekcje De Profundis – multimedialne doświadczenie, pozwalające wniknąć w świat obrazów Zdzisława Beksińskiego, dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości.

Wizualizacja, umożliwia odbycie trójwymiarowej, immersyjnej podróży przez świat obrazów Zdzisława Beksińskiego przy wykorzystaniu okularów Oculus Rift oraz HTC Vive. Interpretacje obrazów malarza w wirtualnej rzeczywistości, nie tylko odwzorowują pełne niepokoju, surrealistyczne światyznane z dzieł artysty ale również ożywiają je sprawiając, iż obrazy reagują na obecność zwiedzającego. Spacerowi towarzyszy ambientowa muzyka oraz dźwięki otoczenia, pogłębiające wrażenie przeniesienia do przestrzeni obrazu.

Pokazy odbywać się będą w siedzibie Muzeum Historycznego w Sanoku – zamku królewskim (piwnice) od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00 oraz w poniedziałki w godz. 8.00-12.00.

Cena biletu : 15 zł
Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

Czytaj więcej...VIRTUTI MILITARI ‒ 230. ROCZNICA USTANOWIENIA ORDERU

Otwarcie wystawy 24 czerwca 2022 r., godz. 18:00
Zamek Królewski w Sanoku (poddasze)

Wystawa czynna do 31 października 2022 r.

 

 Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

od 1 kwietnia do 31 października
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 17:00
pt. 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 17:00
niedz. 9:00 – 17:00

 

od 2 listopada do 31 marca

pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 15:00
pt. 9:00 – 15:00
sob. 9:00 –15:00
niedz. 9:00 – 15:00

 

Bilety:

normalny – 22 zł
ulgowy – 15 zł
rodzinny 2+1 – 56 zł
rodzinny 2+2 – 68 zł
rodzinny 2+3 i więcej – 78 zł
audioprzewodnik – 12 zł
przewodnik w języku polskim – 60 zł
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 75 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie 
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)

Ulgowe bilety dla uchodźców z Ukrainy więcej tutaj...

 

Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Polecamy

Nasza strona na Facebooku  Nasz kanał na Youtube Nasze konto na Instagramie
 

  

 

Deklaracja dostępności Muzeum Historycznego w Sanoku  

 

Zdzisław Beksiński ‒ desamodern.pl ‒ nowoczesne grafiki w limitowanych edycjach z certyfikatem autentyczności sprzedaż...

 
 

Kup reprodukcję obrazu Beksińskiego

 

Polecamy
Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów
Dawnej Rzeczypospolitej

 
https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna
 

 

Wydarzenia