Read more ...Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję książki i sesję naukową

„KU CZCI BOGÓW i LUDZI • Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”

Muzeum Historyczne w Sanoku, Sala Gobelinowa, 20.01.2023 r.

Program:
12.00-12.10 Przywitanie uczestników i gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Jarosława Serafina oraz prezentacja odkrytych skarbów
12.10-13.10 Tomasz Bochnak: Skarby narzędzi metalowych w kulturze lateńskiej – zarys problematyki
13.10-13.20 Dyskusja
13.20-13.40 Piotr Kotowicz, Wojciech Blajer, Marcin Maciejewski: Skarby z okolic Sanoka – historia, okoliczności odkrycia, założenia projektu
13.40-14.00 Wojciech Blajer, Tomasz Bochnak, Katarzyna Skowron: Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze) oraz Międzybrodziu
14.00-14.20 Kamil Nowak: Technologia produkcji przedmiotów ze skarbów na podstawie obserwacji powierzchni przedmiotów
14.20-14.40 Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki: Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II) Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)
14.40-15.00 Przerwa kawowa
15.00-15.20 Marcin M. Przybyła: Badania magnetyczne kurhanów - oczekiwania i rezultaty
15.20-15.40 Marcin Maciejewski: Różne a jednak podobne. Nowo odkryte skarby z okolic Sanoka na tle sytuacji osadniczej i kulturowej na terenie wschodniej części polskich Karpat
15:40-16.00 Aldona Mueller-Bieniek, Katarzyna Cywa, Piotr Kuropka, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski: Nieobecne a jednak ważne: źródła organiczne w depozytach przedmiotów metalowych na przykładzie znalezisk z Woli Sękowej i Sanoka (Białej Góry)
16.00-16.20 Dyskusja
16.20-16.40 Prezentacja i promocja książki KU CZCI BOGÓW i LUDZI. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne

Wydarzenie jest częścią projektu: „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” współfinansowanego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS (05579/21).

Read more ...W dniach 21-22 stycznia 2023 Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

SANOCKIE WĄTKI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W 160. ROCZNICĘ ZRYWU NARODOWOWYZWOLEŃCZEGO

W ramach serii wydarzeń przygotowanych pod hasłem „Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego” 21 stycznia odbędą się wykłady historyczne, wernisaż czasowej wystawy militariów i pamiątek z okresu Powstania Styczniowego, oraz lekcja żywej historii przygotowana przez rekonstruktorów historycznych. Na Cmentarzu Centralnym w Sanoku, 22 stycznia, odbędą się natomiast uroczystości przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” oraz harcerzy z 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Serdecznie Zapraszamy!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

 

 
Program:

21 stycznia 2023, godz. 11.00, miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

Wykłady historyczne:

mgr Piotr Paszkiewicz
• SANOCZANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

dr Łukasz Bajda
• MIESZKAŃCY BIESZCZADÓW WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ŚWIETLE PAMIĘTNIKÓW Z EPOKI

mgr Gabriela Glinianowicz
• MODA W SŁUŻBIE OJCZYZNY, CZYLI ROLA KOBIET W CZASACH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

21 stycznia 2023, godz. 12.30, miejsce: Sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego w Sanoku
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego
• W 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO (podziemia przy Sali Gobelinowej)

21 stycznia 2023, godz. 11.00-14.30, miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
• ODDZIAŁ POWSTAŃCZY” – LEKCJA HISTORII OŻYWIONEJ W WYKONANIU REKONSTRUKTORÓW HISTORYCZNYCH

22 stycznia 2023, godz. 10.00, miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej
• SPACER HISTORYCZNY ŚLADAMI MOGIŁ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SANOKU
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu
Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

22 stycznia 2023, godz. 17.00
• CAPSTRZYK POD KRZYŻEM POWSTAŃCÓW NA CMENTARZU CENTRALNYM W SANOKU
Partnerzy:Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis”
Drużyna Harcerska im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

 

Read more ...Zarząd Koła Przewodników PTTK w Sanoku
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku

serdecznie zapraszają
na wykład szkoleniowy

Adam Szary (Bieszczadzki Park Narodowy)
ROŚLINY UKRYTE W EMOCJI I SYMBOLU

26 stycznia 2023, o godz. 17:00
Sala Gobelinowa
w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Po spotkaniu możliwość zakupu książek prelegenta

 

 

Read more ...MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU
zaprasza na

FERIE Z HISTORIĄ, KULTURĄ I SZTUKĄ
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W SANOKU
20 stycznia ‒ 17 lutego 2023


I. 20 stycznia 2023
godz. 12.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku.
Promocja monografii wieloautorskiej pt. „Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”. Spotkanie połączone będzie z prezentacją omówionych w publikacji skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, oraz z wykładami poświęconymi ich problematyce.

 

 

II. 21-22 stycznia 2023
„Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”

21 stycznia 2023
godz. 11.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego.
Wykłady historyczne:
mgr Piotr Paszkiewicz, „Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym”
dr Łukasz Bajda, „Mieszkańcy Bieszczadów wobec Powstania Styczniowego w świetle pamiętników z epoki”
mgr Gabriela Glinianowicz, „Moda w służbie Ojczyzny, czyli rola kobiet w czasach Powstania Styczniowego”

godz. 12.30
Miejsce: Sala wystaw czasowych (podziemia przy Sali Gobelinowej)
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego.

godz. 11.00-14.30
Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
„Oddział powstańczy” – lekcja historii ożywionej w wykonaniu rekonstruktorów historycznych.

22 stycznia 2023
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.
godz. 10.00
Spacer historyczny śladami mogił powstańców styczniowych spoczywających na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.
Miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej

godz. 17.00
Capstrzyk pod Krzyżem Powstańców na Cmentarzu Centralnym w Sanoku

III. 2 lutego 2023
godz. 17.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
XV Edycja Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.
Wykład dr Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice) pt. „Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”.
Spotkanie przygotowane przez OBBH Oddziału IPN w Rzeszowie.

IV. 10 lutego 2023
godz. 17.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Otwarcie wystawy czasowej malarstwa Jana, Krzysztofa i Michała Powałków.

V. 17 lutego 2023
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Konferencja naukowa „Od rozkwitu do upadku. Dzieje Zamku Królewskiego w Sanoku i ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej”. Wykłady wygłoszą m.in.: prof. Bożena Czwojdrak, prof. Piotr Węcowski, prof. Marek Ferenc, dr Andrzej Gliwa.

Read more ...PTTK O/Ziemia Sanocka oraz Muzeum Historyczne w Sanoku
serdecznie zapraszają
na wykład szkoleniowy Wojciecha Krukara

OPOWIEŚĆ O DAWNYM MUCZNEM I OKOLICY

12.01. 2023, godz. 17:00
Sala Gobelinowa w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Read more ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more ...Ministerialny projekt „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” zakończony sukcesem!

Niezmiernie miło jest nam się pochwalić, iż realizowany przez ostatnie dwa lata projekt pt. „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka”, dofinansowany w głównej mierze w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) pt. „Ochrona zabytków archeologicznych” zakończył się pełnym sukcesem oraz opublikowaniem okazałej monografii.

W 2022 r. skupiliśmy się na aspektach, które miały prowadzić do syntezy badań przeprowadzonych rok wcześniej na skarbach przedmiotów metalowych z Falejówki, Międzybrodzia, Sanoka (Białej Góry), Woli Sękowej i Zarszyna. W ramach projektu udało się częściowo zrekonstruować trzy, silnie rozczłonkowane naczynia brązowe z Zarszyna, wykonano też 30 rysunków zabytków ze skarbu z Falejówki. Autorzy skupili się na opracowaniu artykułów omawiających poszczególne skarby i ich elementy od strony typologiczno-stylistycznej, fizyko-chemicznej, podsumowano wyniki badań gatunkowych elementów organicznych i obserwacji makroskopowych powierzchni przedmiotów brązowych. Starano się też osadzić depozyty w kontekście kulturowym i środowiskowym. Przygotowano katalog skarbów oraz tablice z fotografiami prezentującymi poszczególne zabytki. Wszystkie te aspekty znalazły się w zrecenzowanej przez profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego – Justynę Baron i Uniwersytetu w Poznaniu – Maciej Kaczmarka, liczącej 314 stron, monografii wieloautorskiej pt. „Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”. Książka ta wydana przez Muzeum Historyczne w Sanoku wraz z Wydawnictwem UMCS dostępna jest w sprzedaży, w cenie 150 zł.

Read more ... Read more ... Read more ... Read more ...

Read more ...

Muzeum Historyczne w Sanoku
i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy
zapraszają na wykłady i pokazy

ZBÓJNICY, RYCERZE i „RAUBRITTERZY”
w ZIEMI SANOCKIEJ i PRZEMYSKIEJ

Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Prowadzący: Paweł Skowroński, Muzeum Historyczne w Sanoku

cz. 1
13 grudnia 2022 (wtorek)
godz. 12.00-18.00
PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE. OD FRYDERYKA JACIMIRSKIEGO DO FEDORA HLAVATEGO
● wykład
● zwiedzanie wybranych ekspozycji Muzeum Historycznego w Sanoku, ze stosownym komentarzem (m.in.: zbrojownia, wystawa archeologiczna, sztuka sakralna XV-XIX w.)
● „Rycerz się zbroi”, czyli przywdziewanie pełnej zbroi płytowej krok po kroku
● prezentacja replik uzbrojenia późnośredniowiecznego.

cz. 2
14 grudnia 2022 (środa)
godz. 12.00-18.00
EPOKA STAROPOLSKA. BESKIDNICY I TOŁHAJE, ROZBÓJNICZA SZLACHTA, BOHATEROWIE REGESTRU ZŁOCZYŃCÓW GRODU SANOCKIEGO
● wykład
● zwiedzanie wybranych ekspozycji Muzeum Historycznego w Sanoku ze stosownym komentarzem (zbrojownia, sztuka cerkiewna XV-XIX w., sztuka sakralna XV-XIX w., sala portretowa)
● „Zbójnickie najście” - scenka rodzajowa połączona z pokazem szermierki na szable
● prezentacja replik kostiumów i uzbrojenia szlachcica oraz zbójnika z XVII w.

Read more ...WYKŁADY EDWARDA MARSZAŁKA i MARII ZIELIŃSKIEJ

Zarząd Koła Przewodników PTTK w Sanoku
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku
zapraszają do Sali Gobelinowej w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku
na wykłady szkoleniowe:

Edward Marszałek – „Bieszczady – opowieści lasu i gór”
Maria Zielińska (archeolog) – „Sanok ukryty pod ziemią”

8 grudnia 2022 r., godz. 17:00
Wstęp wolny. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek.

 

 

Information

Opening hours:

16 April to 15 November

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

16 November to 15 April

Mon 8am  - 12pm
Tues - Fri 9am - 4pm
Sat - Sun 9am - 3pm

 

Tickets:
Regular fee – 28 PLN
Reduced fee – 18 PLN
Family 2+1 – 69 PLN
Family 2+2 – 84 PLN
Family 2+3 and more – 95 PLN
Ticket for 1 temporary exhibition (for people who do not visit permanent exhibitions) – PLN 5
Audio Guide – 12 PLN

here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 80 PLN
(1 guide can guide a group of up to 25 people)

Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 100 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events